Tvorba

September 11th, 2010

Jeho prvé literárne pokusy vznikli už počas stredoškolských štúdií v roku 1916, kedy začal posielať svoje diela do Národných novín v Slovenské pohľady, Lidové noviny, Tvorba T, 20. storočí. Jeho básnická tvorba sa vyznačuje jednoduchosťou a melodičnosťou a vo svojich dielach vyjadruje najmä lásku k človeku a životný optimizmus. Stredobodom jeho pozornosti bola často aj žena ako symbol mladosti, krásy a základnej hodnoty života. Vo svojich básniach definoval zásady svojej poetiky. Poslaním poézie je podľa neho vyvolávať najmä pocity krásna a harmónie, pričom presadzoval názor, že báseň má byť citová a muzikálna.
Spolupracoval so slovenským hudobným skladateľom Beg Bajazid a je aj spolutvorcom libreta opery Mr. Scrooge (Tiene) . Medzi spolupracovníkmi – hudobnými skladateľmi je Eugen Suchoň. Okrem iných skladieb skomponoval na slová Jána Smreka k 50. výročiu Andrejovi Očenášovi, Alfrédovi Zemanovskému.
Okrem vlastnej tvorby sa venoval (najmä po roku 1948) prekladom z maďarčiny (Attila József, Villon, Alexander Sergejevič Puškin), poľštiny (Nazim Hikmet).
Vyznamenania a ocenenia:
1929 Štátna cena
1933 Krajinská cena
1954 štátna cena K. Gottwalda
1966 titul národný umelec
1978 Rad práce
1978 zlatá medaila maďarského PEN-klubu – Munkarend arany fokozata
Poézia
Memoáre
1922 Odsúdený k večitej žízni 1968 Poézia, moja láska
1925 Cválajúce dni Ostatné
1929 Božské uzly 1957 libreto k opere J. Cikkera Beg Bajazid
1933 Iba oči Preklady
1934 Básnik a žena 1949 Villon, F.:Veľký testament
1935 Zrno 1950 Ady, E.: Básne
1944 Hostina 1952 József, A.: Nie ja volám
1945 Studňa 1957 Puškin, A.: Ruslan a Ľudmila
1958 Obraz sveta 1960 Corneill, P: Cid
1962 Struny 1953 Petöfi, S.: Básne
1964 Písané na sude 1958 Tuwim, J.: Rušeň
1965 Nerušte moje kruhy 1960 Neruda, J.: Prosté motívy

Tvorba pre deti a mládež
1954 Maľovaná abeceda, 1956 Machule